تجاصا|خدمات|لجستیک

لجستیک

لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تأمین است که به جریان پیشروی فرآیندهای تولیدی و معکوس آنها ، خدمات و اطلاعات مرتبط از نقطه مبدا تا نقطه مصرف با توجه به نیازهای مشتریان می پردازد.  مدیریت لجستیک مؤلفه ای است که زنجیره تأمین را در کنار هم نگه می دارد.  منابع مدیریت شده در لجستیک ممکن است شامل کالاهای ملموس مانند مواد ، تجهیزات و تامین  مواد غذایی و سایر مواد مصرفی باشد.

در لجستیک نظامی به طورخاص این موضوع به حفظ جریان تهیه و تأمین مواد غذایی ارتش ، تسلیحات ، مهمات و قطعات یدکی فارغ از حمل و نقل خود سربازان است ولی بطورکلی لجستیک مشغول خرید ، حرکت و ذخیره مواد اولیه ، کالاهای نیمه تمام و کالاهای نهایی می باشد. برای سازمان هایی که خدماتی مانند جمع آوری زباله ، تحویل نامه های پستی ، خدمات عمومی و خدمات پس از فروش ارائه می دهند ، مشکلات لجستیکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

لجستیک با انتقال مواد یا محصولات از یک محل به محل دیگری با در نظر گرفتن فرآیند تکاملی (به عنوان مثال از کارخانجات مختلف قطعات تولیدی خودرو  تا کارخانه اصلی مونتاژ گرفته تا مراکز توزیع و فروش خوردو) سروکار دارد. اما لجستیک  با جریان مواد در برنامه ریزی تولید یا برنامه ریزی تک دستگاه سروکار ندارد.
 
لجستیک مقدار قابل توجهی از هزینه عملیاتی یک سازمان یا کشور را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مثال ، هزینه های لجستیکی سازمانها در ایالات متحده حدود 11 ٪ از تولید ناخالص داخلی ملی ایالات متحده  را در سال 1997 در بر گرفته است . چنین وضعیتی نیز برای کشورهای اتحادیه اروپا (EU) مشابه است که در آن هزینه های لجستیک ٪8.8 تا ٪11.4 از تولید ناخالص داخلی ملی را در سال 1993در بر گرفته است .

پیچیدگی فرآیند لجستیک را می توان با استفاده از نرم افزار شبیه سازی اختصاصی مدل سازی ، تجزیه و تحلیل ، تجسم و بهینه سازی کرد. به حداقل رساندن استفاده از منابع یک انگیزه مشترک در کلیه زمینه های لجستیک است. یک کارشناس حرفه ای که در زمینه مدیریت لجستیک کار می کند ، لجستیشن نامیده می شود.

 

 لجستیشن