تجاصا|توصیف|طراحی انبار

طراحی انبار

آیا واقعا شما به انبار نیاز دارید؟

آیا می دانید چه انباری و با چه مشخصاتی مورد نیاز شما می باشد؟

آیا می دانید چه سطحی و چه ارتفاعی را برای انبار مورد نیازتان باید در نظر بگیرید؟

آیا می دانید به چه سطحی از تکنولوژی در انبار خود نیاز دارید؟

آیا به میزان هوشمندی در انبار مورد نیازتان واقف هستید؟

آیا انبار فعلی شما امکان افزایش فضا و راندمان بالاتر را دارد؟

آیا هزینه نگهداری و مدیریت انبار خود را ارزیابی کرده اید؟

آیا میزان سرمایه ای که در انبار خود که شامل کالاها و تجهیزات می باشد را می دانید؟ و آیا از این سرمایه بهتر نمی توانید استفاده کنید؟

و خیلی پرسش های دیگر که تمامی آنها را می توانید با تجاصا در میان گذاشته و پاسخ مناسب آنها را دریافت نمایید.

 

مدیریت عملیات انبار

مدیریت عملیات انبار در واقع دانش مدیریت منابع انبار و رفتار عملکردی آنها بوده و از طریق طراحی و کنترل فرآیند قوی می تواند کارآمدی این عملیات را هرچه بیشتر نماید.
برای بهره برداری از یک انبار واقعاً کارآمد، باید به طور مداوم بر روی چگونگی کاهش ضایعات، افزایش کارایی و در نتیجه بهبود سودآوری تمرکز شود.

مشاوران ما می توانند در ارائه ارزیابی عملکرد فعلی، طراحی مجدد یا بهبود فرآیندها، بهینه سازی آرایش انبارها و کاهش زمان چرخه کالاها به شما کمک کنند.

 

تسهیلات انبار

به منظور پوشش سطح تقاضای کامل مشتریان، انبارها به فراخور  نوع و ماهیت آنها نیاز به تجهیزات و امکانات متفاوت دارند که این تجهیزات سبب سرعت و دقت در فرآیند توزیع و ارسال مناسب می گردد.

تیم مشاوره ما می تواند در شناسایی و تأمین امکانات و تجهیزات مناسب انبار به مشتریان خدمات مشاوره ارائه کرده و همچنین در تهیه و تدارک و اجرای آن در محل انبار مشتری می توانند همکاری نمایند.

 

فرم مشاوره