مسیریابی و لجستیک

حمل و نقل اغلب هزینه های گزافی را به قیمت کالاها و اجناس تحمیل میکند.

بهینه سازی مسیرها و مشخصات ناوگان حمل و نقل می تواند اهرم قابل توجهی برای کاهش هزینه باشد.

هدف از بررسی و مطالعه بر روی فعالیت های ناوگان حمل و نقل، به حداقل رساندن زمان و مسافت مسیر و در عین حال حفظ سطح سرویس مناسب است.

تجزیه و تحلیل محل انبار

موقعیت جغرافیایی انبارها و مراکز توزیع در بهینه سازی شبکه لجستیکی برای صرفه جویی در هزینه و خدمات یک متغیر اساسی است.
با استفاده از  الگوهای مکان یابی میسر می گردد تا بهترین محل انبار های توزیع را بر اساس اندازه گیری مسافت، تقسیم تقاضا و اولویت های ارسال و عملکرد رانندگان بررسی کرده و در نهایت هزینه های حمل و نقل، مسافت و زمان مناسب سرویس دهی را ارائه نماییم.

شبکه های لجستیک

آیا به دنبال ترمیم مسیر شبکه لجستیک خود هستید؟ 

آیا لازم است بدانید که به چند انبار و در کجا و به چه اندازه نیاز دارید؟

منابع مورد نیاز شما چیست؟ و چه نوع وسایل نقلیه با مشخصات تقاضای شما مطابقت داشته و در چه مسیرهایی باید مستقر شوند؟

مشاوران ما از طریق خدمات طراحی شبکه لجستیک به شما پاسخ داده و با استفاده از نرم افزار تخصصی بهینه سازی، همراه با تکنیک های برنامه نویسی ریاضی و تجربه عملی، قادر به طراحی شبکه های کاملاً بهینه شده لجستیکی می باشند.