مشاوره و برنامه ریزی برای راه حل های لجستیکی کارآمد

هر شرکتی نیازهای لجستیکی خاص خود را داشته  به همین علت است که برنامه ریزی موفق باید با تجزیه و تحلیل کامل از وضعیت فعلی آغاز شود. وسعت تجربه و تخصص تجاصا آن را به یک شریک مطلوب برای بررسی فرآیندهای درون لجستیکی و پروژه های از این قبیل تبدیل کرده و با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته، نقاط ضعف لجستیکی را شناسایی و نقاط بالقوه را تعریف  و تغییرات فرآیند مناسب را شبیه‌سازی می‌کنیم. 
الگوهای شبیه سازی شده استخراجی با اخذ نظرات و پیشنهادات مشتری نهایی شده و مستقر میگردد وبه‌ طور متوالی نیز راه‌ حل‌های لجستیکی هوشمند و مقرون به صرفه را از جریان بالا دستی مواد گرفته تا فرآیندهای توزیع و ارسال محلی برنامه‌ریزی می‌کنیم.
ما پروژه شما را ازنقطه صفر شروع کرده و آنها را عملیاتی و تکمیل می نماییم .در مرحله برنامه ریزی راه حل های مختلفی در نظر گرفته شده و مقایسه می شوند و گزینه ها با توجه به فرصت ها، ریسک ها و تاثیر مالی آنها ارائه می شود.
تیمی متشکل از کارشناسان فنی و تجاری در این فرآیند مشارکت دارند تا از قابلیت های آینده راه حل شما اطمینان حاصل کنند. در تهیه راه حل ها سعی بر آن می شود که در بحث انرژی (برق ، گاز، بنزین و..) واستهلاک کمترین مصرف و از حداقل ممکن استفاده گردد .
برنامه ریزی