تجاصا|توصیف|مشاوره مهندسی

مشاوره مهندسی

هنگام یافتن راه حل مناسب انبارش، داشتن یک تیم متخصص در کنار شما همیشه باعث اطمینان خاطر است. تیم مشاوره و طراحی مجرب و آگاه ما ترکیبی از بینش واقعی و راهنمایی عملی به شما ارائه می دهد.
تجاصا صرفا توصیه و راهنمایی کلی درمورد نیازهای انبارش شما ارائه نداده بلکه مطالعه و بررسی عمیق تری صورت داده تا با تجزیه و تحلیل جزئیات از نیازهای انبارش شما، مشاوره ارزشمندی به شما ارائه دهد. 

با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل و شبیه سازی ، نیازهای شما شناسایی و با نگاه به تمام زوایای و پتانسیل های انبار شما گزارشی تهیه میگردد که شامل موارد ذیل می باشد :

 

  • چیدمان و تجهیزات انبارش مورد نیاز 
  • محل های ذخیره مواد 
  • بهترین روش جابجایی مواد و سرعت چیدمان
  • حداقل سطح موجودی سفارش و جایگزینی آن برای ارائه سطح خدمت 
  • استراتژی های خرید و جایگزینی آن
  • دسته بندی اقلام موجودی 
  • اطمینان از عملکرد بهینه تمام جریان های ورودی و خروجی انبار و بررسی و تعدیل آنها

 

پیش بینی تقاضا

پیش بینی تقاضا، نه فقط برای بودجه بندی فروش ، بلکه برای امکان استفاده کارآمد از دارایی ها، کاهش هزینه های عملیاتی و بهبود خدمات مشتری یک نیاز اساسی است.

روند برنامه ریزی تقاضا که پیش بینی را ارائه می دهد، همیشه باید یک فرآیند متقابل عملکردی باشد که از تولید، تدارکات، امور مالی، بازاریابی و البته فروش، اطمینان حاصل کند.

و ما در طراحی فرآیندهای برنامه ریزی تقاضا، همراه با توسعه مدل های آماری برای پشتیبانی از پیش بینی اولیه و پایه، تجارب خوبی داشته و قابلیت ارائه آنها را به مشتریان خود داریم.

 

طرح تولید

فرآیندهای موثر برنامه ریزی تولید برای اطمینان از همسو شدن مصالح و منابع تولید با سیگنال های تقاضای داخلی و خارجی ایجاد شده برای سفارشات مهم هستند.
مشاوران زنجیره تأمین ما قادر به طراحی و بهینه سازی فرآیندهای برنامه ریزی تولید مورد نیاز هستند و در صورت لزوم می توانند مدل های برنامه ریزی مورد نیاز را ارائه دهند.

 

( Sales & Operation ) S & OP

S & OP یا برنامه ریزی فروش و عملیات، یک فرآیند مدیریت یکپارچه کسب و کار ماهانه است که به رهبری قدرت می دهد تا بر محرک های زنجیره تامین کلیدی از جمله فروش، بازاریابی، مدیریت تقاضا، تولید، مدیریت موجودی و معرفی محصول جدید تمرکز کند.

در آغاز کار باید یک فرآیند کاری ساده و سریع اجرا گردد تا اطمینان حاصل شود که عرضه و تقاضا در افق میان مدت و بلند مدت متعادل است.

با توجه به تاثیرات مالی و تجاری، هدف S&OP این است که مدیران را قادر سازد تا از طریق ارتباط پویا از برنامه ها و استراتژی ها در حیطه کاری خود، تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

ما در زمینه طراحی مفهومی، طراحی دقیق فرآیند، پیش بینی فروش، برنامه ریزی ظرفیت و مدیریت آنها کمک کرده و یک فرایند 5 مرحله ای S & OP اثبات شده را به کار می گیریم.