وظایف یک مشاور

 

وظایف یک مشاور لجستیک و زنجیره تامین چیست ؟

 

1- ارائه راه حل مناسب برای مشکلات داخل شبکه توزیع از طریق شناسایی گلوگاه ها و آنالیز آنها و تدوین الگوی قابل اجرا

 

2- بهبود عملکرد زنجیره تامین از طریق برنامه ریزی استراتژیک و فن آوری اطلاعات و فرآیندهای مهندسی مجدد

 

3- بالا بردن سطح بهره وری در مجموعه زنجیره تامین و ایجاد تعامل دو طرفه بین اعضاء درون شبکه و ارزیابی ادواری میزان بهره وری آنها

 

4- مشاوره و ارائه راه حل های مناسب مدیریت مواد، پردازش سفارش، بسته بندی، حمل و نقل کالا