شش دلیل عمده

 
 

شش دلیل عمده که مشاور می تواند در موفقیت پروژه ها و بازسازی آنها نقش بسزایی داشته باشد :


1- مشاور به همراه خود تخصص می آورد

یک مشاور مجرب در یک زمینه خاص متخصص بوده و تمامی نکات کلیدی و حیاتی را در آن حوزه به شما منتقل می کند و نیازی به اینکه خودتان متخصص شوید دیگر نیست.


2- مشاور دارای تجربه است

مشاور سال ها در زمینه تخصصی خود مطالعه و تلاش کرده و سعی و خطاهای زیادی را انجام داده تا بتواند با تجربه حاصله، بهترین راه حل ها را ارائه دهد.


3- مشاور در برنامه ریزی پروژه کمک می کند

مشاور به دلیل انجام پروژه های متعدد و مشابه مراحل لازم، اقدامات مورد نیاز، برآورد زمانی و موانع احتمالی پروژه را دانسته و به این ترتیب قابلیت انجام برنامه ریزی صحیح پروژه را دارد.


4- مشاور آموزش و مشورت می دهد

همیشه ایده خوبی است که در طول انجام مسیر پروژه به آموزش و راهنمایی مجریان پروژه اهمیت داده و با راهنمایی جستن از مشاور خبره به پیشرفت اجرای پروژه سرعت بخشید.


5- مشاور شریک حرفه ای طولانی مدت می باشد

همکاری با مشاور می تواند یک تعهد بلند مدت بوده و پس از اجرای پروژه برای تداوم و نگهداری از شرایط مطلوب نیاز به ادامه همکاری باشد و ارزیابی و سنجشهای مورد نیاز به طور مستمر انجام گیرد.

 

6- مشاور نگاهی متفاوت دارد

مشاور در سازمان شما کار اجرایی نداشته و تحت تاثیر آن نخواهد بود بنابراین با تمامی واقعیت ها روبرو شده و سوگیری شخصی نخواهد داشت و بی طرفانه به رشد و تعالی سازمان کمک می کند.